GB
Angol
HU
Magyar
GB
Angol
Weboldal címe
Weboldal alcíme
   classic    drama      comedy    art
Példa cím

Pole Theatre Hungary versenyszabályzat

Szervezők: Rúdvilág Kft. / ESEN art Group Kft.

Jelentkezésre vonatkozó szabályok

A Pole Theatre Hungary egy nemzetközi verseny, amelyen magyar és külföldi versenyzők egyaránt indulhatnak.

18 év alatti jelentkező kizárólag az Art, Drama és Comedy kategóriákra jelentkezhet, a jelentkezéshez ilyen esetben csatolni kell a törvényes képviselő írásos hozzájárulását.

A verseny döntőjébe kategóriánként 5-5 fő juthat (továbbá a zsűri döntése alapján 1-3 pótversenyző), akiket a zsűri a videós előselejtező során választ ki.

A jelentkezés a www.poletheatrehungary.com oldalon keresztül történik. A jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg a jelentkező elfogadja a Pole Theatre Hungary versenyszabályzatát (amely elérhető a http://poletheatrehungary.com/hu/szabalyzat linken), valamint vállalja a nevezési díj határidőben történő megfizetését.

A nevezési időszak kezdete: 2018. február 1. 0:00 (magyar idő szerint)

A nevezési időszak vége: 2018. március 31. 24:00 (magyar idő szerint)

Nevezési díj: 16 000 Ft

A nevezési díjnak legkésőbb a nevezési határidő végéig levonás nélkül meg kell érkeznie az alábbi számlaszámra:

10918001-00000082-71910006 (Rúdvilág Kft.)

Csoport esetén a nevezési díj nem személyenként, hanem produkciónként értendő. Egy adott jelentkező több kategóriában is indulhat, ez esetben a jelentkezési díj kategóriánként fizetendő. A jelentkezési díj utalásával kapcsolatos járulékos költségek szintén a jelentkezőt terhelik.

A nevezési díj nevezési határidőig történő megfizetésének hiányában a jelentkezés érvénytelen. Úgyszintén érvénytelen a nevezés, ha nem a teljes összeg érkezik meg a számlaszámra a nevezési határidőig, vagy a jelentkezéshez nem rendelhető hozzá egyértelműen utalás. A jelentkezési díj kizárólag abban az esetben jár vissza, ha a verseny a szervezőknek felróható okból marad el (így tehát abban az esetben például nem, ha a jelentkező nem jut be a verseny döntőjébe).

A jelentkezők közül a döntőbe jutókat két szempont alapján választja ki a szakmai zsűri:

- az előadni kívánt produkció leírása,

- a jelentkező benyújtott videós nevezése alapján, amely lehet (i) egy korábbi előadás felvétele, vagy (ii) a fenti 1. pontbeli leírás szerint készült videó. Korábbi előadás esetén érdemes a Pole Theatre Hungary-n választott kategóriához jellegében hasonló koreográfiával nevezni, hiszen az nagyban segítheti a bírókat abban, hogy a látottak alapján jobban el tudják képzelni a színpadra vinni szándékozott produkciót.

A videós nevezésre vonatkozó részletes szabályokat a lenti Videós előselejtezőre vonatkozó szabályok elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

A nevezés során művésznevet is meg lehet adni.

Döntősök kihirdetése

A döntőbe jutott versenyzők (illetve - a zsűri döntésétől függően - kategóriánként kiválasztott 1-3 pótversenyző) nevét a szervezők a jelentkezési határidő lejártát követő 2 héten belül teszik közzé a Pole Theatre Hungary Facebook oldalán, továbbá erről a döntősöket külön e-mailben is értesítik. A versenyzők kötelesek legkésőbb 3 munkanapon belül írásban visszaigazolni részvételüket a versenyen. Ennek elmaradása esetén a szervezők jogosultak a zsűri által kiválasztott soronkövetkező pótversenyzőt megkeresni. A zsűri a pótversenyzőket legkésőbb a verseny előtt 3 héttel e-mailben értesíti arról, ha valamely versenyző kiesése miatt a döntőbe jutottak. Ezen pótversenyzők szintén kötelesek 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazolni a versenyen való részvételüket a szervezők felé. A szervezők szintén külön e-mailben tájékoztatják a versenyzőket a döntőbeli zsűrizés szempontjairól.

Kategóriák és szintek

A Pole Theatre Hungary versenyen 2 különböző tudásszinten, és mindkettőn belül 4 kategóriában lehet indulni, melyből kategóriánként 5 versenyző juthat a döntőbe.

A Pole Theatre Hungary tudásszintjei

Középhaladó (Semi-Pro)

Ide tartoznak azok a jelentkezők, akik nemzeti vagy nemzetközi rudas versenyen még sosem értek el 1-3. helyezést, illetve egyetlen Pole Theatre versenyen sem lettek még Amateur szinten kategóriagyőztesek.

Haladó (Pro)

Ide tartoznak azok a jelentkezők, akik akár nemzeti, akár nemzetközi rudas versenyen dobogós helyen (1-3.) végeztek, illletve bármely Pole Theatre versenyen középhaladó (Semi-Pro) szinten nyertek már kategóriát, valamint a rendszeresen turnézó rudasok.

A Pole Theatre Hungary versenyen 2019-ben kezdő (Amateur) kategória nem indul.

A Pole Theatre Hungary kategóriái:

Art

Az Art kategóriában indulóknak valamely táncművészeti irányzat (pld. kortárs, latin tánc, balett, stb.) felhasználásával kell művészi előadást létrehozniuk. A jelentkezésben meg kell jelölni a választott témát és táncstílust. A zsűri ez alapján fogja eldönteni, hogy az adott témát a jelentkező a választott táncstíluson keresztül mennyire sikeresen tudja megjeleníteni. A zsűri a művészi kifejezőkészséget, a zenei érzéket és a gördülékenységet figyelembe véve dönt a továbbjutásról. A jelentkezők feladata, hogy olyan produkciót hozzanak létre, amellyel a választott témájukat művészi módon, a mozgás, a tánc és a zene segítségével jelenítik meg a rúdon.

A jelentkező által előre megjelölt táncstílus hiánya 5 pont levonást jelent a döntőben.

Drama

A Drama kategóriában a versenyző feladata, hogy egy történetet mutasson be, mindezt világos, jól követhető történetmesélés keretében.  A választott téma nem feltétlenül kell, hogy megrázó legyen, lehet vidám is, a hangsúly a történetmesélésen van. Önmagában egy téma vagy gondolat kiválasztása nem elégséges. A történetnek eleje, közepe és vége kell, hogy legyen.

Példa: Az a leírás, miszerint “Az én történetem a szerelemről és a fájdalomról szól”, kevés. A történetmesélésnek megfelelően ennél konkrétabb bemutatás szükséges, például “Az én történetem egy lányról szól, aki viszonzatlanul szerelmes. Hiába ostromolja a választott férfit, az érzéketlen marad minden próbálkozására. Végül a lány kénytelen tudomásul venni a visszautasítást, szembenézni a helyzettel és továbblépni, hogy más módon találja meg a saját boldogságát. A történetem végén a lány kilép a sötétségből a fénybe, ami azt jelképezi, hogy képes volt maga mögött hagyni a reménytelen helyzetet, és saját erejében bízva új életet kezdeni.”

Összevetve az első leírással, a második esetében egyértelmű a történet, és a zsűri is képes lesz megítélni, hogy az adott versenyző mondandója mennyire jutott el a közönséghez.

Comedy

A Comedy kategóriában indulók előadásai a humorra és a vicces elemekre kell, hogy épüljenek. A versenyzőket az alapján ítéli meg a zsűri, hogy mennyire voltak szórakoztatóak, illetve mennyire sikerült magukkal ragadniuk a közönséget.

Classique

A Classique kategória a klasszikus rúdtánc művészi változata, ami az érzéki stílusra épít. A versenyzők az előadás legalább egy részében (minimum 1 percig) magassarkút kell, hogy viseljenek, ezen felül a produkciójuk során legalább egy ruhadarabjuktól meg kell, hogy szabaduljanak. Alsóneműnél lejjebb tilos vetkőzni, illetve nőknél a melleknek is fedettnek kell maradniuk! Amennyiben a versenyző a fenti szabályokat megszegi, úgy esetenként 5 pont levonás jár (összességében maximum 10 pont vonható le). 

Kiegészítők, kellékek használata

A versenyzők bármilyen díszletet, kiegészítőt, kosztümöt, segédeszközt, közreműködőt, hanghatást és lábbelit használhatnak a produkciójuk során, feltéve hogy az a színpadra felvihető és ott elfér, a produkciót megelőző 2 percen belül be-/felállítható a színpadon és a produkciót követően 2 percen belül eltüntethető a színpadról, azt a jelentkező legkésőbb 2 héttel a versenyt megelőzően írásban megjelöli.

Rudak, zia használata

A döntőben a színpadon 2 LupitPole rozsdamentes acél versenyrúd lesz, egyenként 4 m magas, 45 mm átmérőjű, egymástól 3 méterre. A rudaktól előre, oldalra és hátra egyaránt 2 m távolság lesz. A rendezői balon fix, míg a jobb oldalon forgó rúd lesz. A versenyzőknek mindkét rudat használniuk kell a produkciójuk során. A rudakat az egyes számok között a rúdtörlő asszisztensek letisztítják, és a versenyző kérésének megfelelően ziázzák is, illetve azt a versenyző - választása szerint - maga is ziázhatja a tisztítás után rendelkezésre álló időben. Ziák közül bármi választható, azonban wax a rúdon nem használható, csak a testen.

Zene, fények

A versenyzők kötelesek előre megadni a világításra és a hangosításra (zenére) vonatkozó kéréseiket, illetve a zenéjüket e-mailben (szerzővel, mű címével, előadóval) együtt elküldeni az info@poletheatrehungary.com e-mail címre. Egy adott tudásszinten belül kétszer ugyanaz a zeneszám nem szerepelhet (ideértve a nagyban hasonló feldolgozást is), így a zenét később megjelölő versenyző köteles másik zenét választani a gyakorlatához. Nem minősül zeneütközésnek az a zenei mix, amelyben az azonos zenéből csak egy kisebb részlet fordul elő. A zeneütközésről a Szervezők haladéktalanul értesítik az érintett versenyzőt. A világítási és hangosítási lehetőségekről a szervezők legkésőbb a verseny kezdete előtt 4 héttel külön e-mailben tájékoztatják a döntősöket, melyben megküldik az egyéni igények megjelöléséhez szükséges formanyomtatványt is. Zenének szabadon választható akár hangszeres, akár vokális zene (szöveggel is). 

Előadás hosszúsága

A versenyző produkciójának hossza 3:30-4:30 perc közötti hosszúságú lehet.

A döntőre vonatkozó szabályok

A versenyző köteles a számára kijelölt időpontban a verseny helyszínére érkezni színpadi próba, illetve saját produkciója bemutatása céljából. Amennyiben a versenyzőnek a megadott időhöz képest több időre van szüksége ahhoz, hogy színpadképes állapotba kerüljön, úgy köteles maga gondoskodni arról, hogy a megfelelő időben érkezzen a megadott helyszínre, és az előzetesen kijelölt időpontban már próba vagy előadás céljából rendelkezésre álljon. A szervezők nem kötelesek gondoskodni a versenyzők szállításáról.

A versenyző köteles megfelelően bemelegített és lenyújtott állapotban várni a saját produkcióját. Amennyiben a versenyző a próbán is részben vagy egészben lepróbálja a gyakorlatát, úgy ez a kitétel a próbára is vonatkozik. Az ennek elmaradásából keletkezett sérülésekért, húzódásokért, egyéb problémákért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A versenyző a színpadra lépését megelőzően nem fogyaszthat alkoholt, se más olyan szert, amely fizikai vagy szellemi képességei, illetve belátási képessége befolyásolására alkalmas, úgyszintén nem állhat ilyen szerek hatása alatt a verseny időtartama alatt. A szervezők jogosultak kizárni az ezen szabályt megszegő versenyzőt a versenyből, és vele szemben további szankciókat alkalmazni, illetve az ennek következtében felmerült kárt megtéríttetni a versenyzővel.

A versenyző előzetesen megadott produkcióját kizárólag a szervezők előzetes írásos engedélye birtokában jogosult megváltoztatni. Úgyszintén köteles legkésőbb a verseny időpontja előtt 2 héttel írásban jelezni a szervezők felé, ha produkciója után takarítást kér a színpadon vagy más egyéb speciális igénye van, és ehhez a szervezők előzetes írásos jóváhagyását kérni. Ennek hiányában a szervezők nem kötelesek teljesíteni a versenyző speciális igényeit. A szervezők egyebekben mindent megtesznek annak érdekében, hogy a versenyzők speciális színpadi igényeit kielégítsék. Amennyiben ez további költségekkel jár, úgy a versenyző köteles ezeket a szervezők felé előzetesen megfizetni.

Biztosítás, felelősség korlátozása

A versenyző legkésőbb a színpadi próba időpontjában köteles a szervezőknek bemutatni az erre a produkcióra / sporttevékenységre kötött biztosítását. A szervezők nem felelnek a versenyen bekövetkezett egészségügyi károsodásokért, feltéve hogy az nem a szervezők súlyos gondatlanságának vagy szándékos mulasztásának a következményei.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a rendezvény paramétereit (így különösen a rúd márkáját, típusát, magasságát, vastagságát, elhelyezését, a verseny időpontját vagy forgatókönyvét) megváltoztassák, úgyszintén a szervezést érintő egyéb módosításokat hajtsanak végre. A versenyzők erre tekintettel a szervezőkkel szemben kártérítési igényt nem jogosultak érvényesíteni.

Győztesek

A zsűri által adott pontszámok alapján kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért versenyző nyer (így például lesz egy győztes a középhaladó Art kategóriában, egy a haladó Classique kategóriában, stb). Az adott szintű verseny kategóriagyőztesei közül a legmagasabb pontszámot szerzett versenyző egyben az adott szint összesített bajnoka (“ultimate winner”) címet is megszerzi. A kategóriák győztesein felül további helyezettek nincsenek, azonban a versenyzők a versenyt követő 2 héten belül e-mailben megkapják a pontszámukat, a zsűritagok esetleges megjegyzéseivel együtt. Ezen információk bizalmasan kezelendők, a versenyzők azokat nem tehetik közzé (kivéve az esetleges elméleti helyezésüket).

World Pole Theatre kvalifikáció

A Pole Theatre Hungary verseny kategóriagyőztesei lehetőséget nyernek, hogy jelentkezzenek a Pole Theatre World világversenyre, ahová kizárólag a különböző országokban rendezett Pole Theatre versenyek kategóriagyőztesei pályázhatnak. Az erre vonatkozó jelentkezési információkról a Szervezők a versenyt követően tájékoztatják az egyes kategóriák nyerteseit.

Értesítések

A szervezők a jelentkezőkkel / versenyzőkkel / pótversenyzőkkel az általuk a jelentkezés során megadott e-mail címen kommunikálnak. Az érintettek kötelesek az e-mail címükben vagy más adatukban, jelentkezést / versenyzést érintő körülményükben bekövetkezett változást (így különösen sérülés, amely bizonytalanná teszi a versenyzést, vízumprobléma) haladéktalanul e-mailben jelezni a szervezők felé. Az ennek elmaradásából eredő károkért a jelentkező felel. A szervezők e-mail címe: info@poletheatrehungary.com. Bármely írásos kommunikáció akkor tekinthető közöltnek, ha az a szervezők ezen e-mail címén történik.

Kép- és hangfelvételek

A versenyzők tudomással bírnak arról és kifejezetten hozzájárulnak, hogy róluk a Pole Theatre Hungary során kép- és hangfelvételek készüljenek (ideértve a backstage felvételeket is), illetve azokat a szervezők az esemény népszerűsítése vagy más, a Pole Theatre Hungary-hez kapcsolódó marketingcélok érdekében a későbbiek során felhasználják, közzétegyék, és ezzel kapcsolatosan mindenféle ellenszolgáltatásról lemondanak. A Pole Theatre Hungary-n készült kép-, hang- és egyéb felvételek jogai a szervezőket illetik, és a szervezők saját döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése is, hogy az adott felvétel törlésre kerüljön-e a későbbiekben a verseny YouTube csatornájáról.Videós előselejtezőre vonatkozó szabályok

Kérjük, figyelmesen olvassátok el az alábbi szabályzatot, és ügyeljetek a lentiek betartására, különben a nevezéseteket a zsűri nem fogja tudni értékelni!


Videók hosszúsága

A benyújtott videó 2-3 perc hosszúságú lehet csak. Az ennél hosszabb videóknak a zsűri csak az első 3 percét nézi meg.

Videók elbírálásának szempontjai

A benyújtott videókat az előselejtező zsűrije előadásmód, technikai tudás és megjelenés alapján értékeli.

Videók benyújtása

A  nevezési videókat a YouTube-ra vagy a Vimeora kell feltölteni, akár nyilvános (public), akár nem listázott (unlisted) videóként. Személyes (private) videós link benyújtása nem megengedett. Videós nevezés letölthető fájl formájában szintén nem adható be.

Videó kötelező elnevezése

A nevezési videókat a következők szerint kell elnevezni: (név)(szint)(kategória)(verseny), tehát pld. Anna Kis’ entry in Pro Drama, Pole Theatre Hungary 2018.

Előadás bemutatása

A nevezési videó leírásában röviden szerepelnie kell az előadni kívánt produkció bemutatásának angolul (így a zsűri is könnyebben tudja beazonosítani, miről is fog szólni a videó).

Példa egy előadás bemutatására: “A 2015-ös Pole Theatre Sydney Comedy kategóriájában egy zombit fogok megjeleníteni, aki egyszer csak váratlanul életre kel, és megválasztják Ausztrália miniszterelnökének, majd kiderül róla, hogy jobban látja el a munkakörét, mint a jelenlegi miniszterelnök.”

Pole Art kategóriában indulókra vonatkozó speciális előírás

A Pole Art kategóriában indulóknak meg kell jelölniük azt a táncstílust is, amelynek elemeit előadásukban megjelenítik (pld. balett, hip-hop, néptánc, kortárs, stb).

Pole Classique kategóriában indulókra vonatkozó további feltételek

A Pole Classique kategóriában a pályázók a nevezési videójukon magassarkút kell, hogy viseljenek, hogy a zsűri lássa, mennyire tudnak otthonosan mozogni benne.

Videók szerkesztésének tilalma

A nevezési videókat egyben, megszakítás nélkül kell felvenni, egyetlen fix nézetből. A videók továbbá nem szerkeszthetők, így például nem megengedett több felvétel összevágása sem.

Videók minőségére vonatkozó követelmény

A nevezési videókat jó fényviszonyok mellett, jó minőségben kell felvenni.

Többszörös nevezésre vonatkozó szabályok

A zsűri minden jelentkezőtől csak egyetlen nevezési videót fogad el kategóriánként. Ha egy adott versenyző több nevezési videót nyújtott be, úgy a később benyújtott videó(ka)t a zsűri csak akkor bírálja el, ha azok a korábbi(ak)tól eltér(nek, és azzal (azokkal) az adott jelölt egy másik kategóriára nevezett. Egy adott versenyző akár mind a négy kategóriában is nevezhet.

Egynél több személy szerepeltetése a nevezési videón

A nevezési videón kizárólag a jelentkező szerepelhet. Olyan felvétel esetén, amelyen a jelentkezőnél több személy látható, a zsűritől nem elvárható, hogy beazonosítsa a jelentkezőt. Több személy kizárólag akkor szerepelhet a videón, ha azok az előadás kísérő szereplői, és ilyen szerepük egyértelműen megállapítható. Csoport (duó, trió, stb.) nevezése esetén értelemszerűen több személy is szerepelhet a videón, azonban a csoporton kívüli személy nem.

A választott kategóriának megfelelő nevezési videó

Erősen ajánlott a választott kategóriának megfelelő stílusú nevezési videó benyújtása annak érdekében, hogy a zsűri fel tudja mérni, a jelentkező valóban képes-e a választott műfaj sajátosságait felmutatni (pld. a Comedy műfajban induló személy ne egy megható, lírai előadással nevezzen). Fontos továbbá, hogy a nevezési videóban megfelelő arányban szerepeljenek a rudas trükkök és a talajmunka, továbbá látható legyen belőle a pályázó színpadi jelenléte és előadóképessége, még akkor is, ha nem színházi körümények között készült a felvétel. A lényeg, hogy a nevező képes legyen szórakoztatni és magával ragadni a közönségét.

A zsűri csak az ezen időszakban benyújtott és a fentieknek megfelelő videós linkeket veszi figyelembe.

Ha kérdésetek van, írjatok az info@poletheatrehungary.com címre!